Lähiseudulla sijaitsee Kylän portti ja Kuningas Tomislavin patsas.